Bio

Natasja Haneveer Boxem
Ik ben een voorvechter voor innovatie en groei, een empathisch leidinggevende. Ik hou er van om te creëren en te verbinden, zeker als het om mens en organisatie gaat. Dit doe ik vanuit en analytische, observerende blik waarin ik graag de essentie vang, of er naar op speurtocht ga. Vanuit interesse en bevlogenheid geniet ik van de dialoog waarmee de ander in zijn uniciteit zichtbaar(der) wordt.

Mens en Zorg
De medewerker als kapitaal van de organisatie

In mijn werkzaamheden al leidinggevende stel ik de medewerker en zijn perspectief centraal, vanuit mijn overtuiging dat als je goed voor je personeel zorgt je ook het beste werk als bedrijf kan leveren. Zorg voor de mens, in zijn ontwikkeling en groei vanuit de in hem of haar schuilende potentieel. Als leidinggevende heb ik medewerkers op vele punten in hun carriere begeleid. Het is dankbaar werk om vanuit de ongemakken, vraagstukken die zich op persoonlijk vlak aandienen, met iemand mee te kijken, te helpen er ordening aan te brengen. De groei en potentie die schuil gaat achter deze aanvankelijk vaak ongemakkelijke situaties biedt voor mij iets ongekend moois. Iets moois wat gaat over jou, als individu en als menselijk kapitaal.

Ook zet ik me ook graag in om dit kapitaal zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen binnen een organisatie. In het belang van mens en organisatie. Graag speel ik een actieve rol in het op een persoonlijke, menswaardige manier werken aan een optimale werkomgeving. Vanuit leiderschap, management, beleid en/of strategie. Het menselijke kapitaal juist gepositioneerd, en gezien en begeleid daar waar het nodig is levert een mooie organisatie. De verschillende perspectieven en invalshoeken vanuit mens en organisatie in het oog houden en met elkaar verbinden is een optimalisatie die ik graag aanbreng.