Gespreksleider Moreel Beraad

Als gespreksleider begeleid ik groepen mensen in het voeren van een moreel beraad, het voeren van een onderzoek rondom een ethisch dilemma. De zorg zit vol met keuzemomenten. Veelal is dat helder, volg je richtlijnen, beroepscodes of zoek je afstemming met collega’s om tot een gewogen keuze te komen. Er zijn ook momenten waarin het maken van die keuze je raakt, je er mee worstelt, of er een naar gevoel aan over blijft houden. Als individu of als team. Een moreel beraad gaat over wat in dat geval dan goede zorg is. En over tot waar jouw verantwoordelijkheid reikt? Er is vaak sprake van een dilemma: je kunt meerdere dingen kiezen, maar aan iedere keuze zitten voor- en nadelen. Moreel beraad kan dan helpen om samen met je collega’s te onderzoeken wat ieder onder goede zorg verstaat en op basis van welke waarden en normen keuzes gemaakt worden. Door het houden van een moreel beraad reflecteer je op je eigen standpunten, waarden en normen, en krijg je ook zicht op die van je collega’s. Je krijgt meer inzicht in je eigen- en elkaars motieven. Het versterkt de teamdynamiek en een beraad kan spanning in een team tijdig inzichtelijk maken.  Daardoor wordt de werkenergie en het werkplezier vergroot of hersteld. 

Ik begeleid de beraden vanuit twee methodes zijnde Socratische Dialoog en de Dilemmamethode. Ik ben opgeleid bij de Vrije Universiteit Amsterdam afdeling Metamedica. 

Tijdens een voorgesprek zal ik de methodiek en de benodigdheden toelichten. De tijdsinvestering voor een moreel beraad is tenminste 1.5 uur en bij voorkeur 2 uur.  Aantal deelnemers is tussen de 2 en 12 personen.