Vertrouwenspersoon

Als externe vertrouwenspersoon kan ik in een organisatie een rol vervullen als het gaat om ongewenste omgangsvormen en zaken rondom integriteit. Werkgevers hebben een wettelijke plicht om voor medewerkers een veilige werkplek te bieden. Daar waar dat niet lukt kan een  vertrouwenspersoon uitkomst bieden.  Daarbij is het inhuren van een externe vertrouwenspersoon een mogelijke invulling. 

Voor mij is deze externe inzet een mooie vorm; onafhankelijk en zonder belangen in de organisatie kan ik zorgvuldig en met vertrouwelijkheid aan het werk. Alvorens ik daarmee aanvang neem ik de ruimte om de verwachtingen en de visie over integriteit en omgangsvormen bij de bestuurders van de organisatie helder te hebben. De onvoorwaardelijke support en helderheid is op dat organisatieniveau nodig om een wezenlijk veilige werkplek te creëren, danwel te behouden.

Mijn inzet kan zijn in de vorm van emotionele opvang, informeren en meedenken in het vormen van oplossingstrajecten, begeleiden gedurende een traject of verwijzen naar de passende deskundigen als het zaken betreft die buiten het werkgebied vallen. TNO geeft de werkzaamheden mooi weer in een wegwijzer vertrouwenspersoon.

In de begeleiding van de medewerkers die een melding doet, blijft hij of zij zelf verantwoordelijk voor de keuzes die er gemaakt worden. Ik zal de melder bijstaan in het helder krijgen van zijn belangen en  het vormen van de eigen keuzes. Na het afronden van een melding verzorg ik nog een tijd nazorg.

Naast het begeleiden van een medewerker met een melding is het ook mogelijk om mij in te zetten voor onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van een formele klacht binnen een organisatie met als onderwerp omgangsvormen en/of integriteit.